Sprawdź swoje BMI korzystając z kalkulatora znajdującego się z lewej strony, a otrzymany wynik podstaw do tabeli poniżej. Po zweryfikowaniu swojego wyniku kliknij na proponowaną dietę zgodną z Twoim BMI

Zakres BMI Kategoria Proponowana dieta
mniej niż 16 Poważna niedowaga Dieta dla Ciebie kliknij
od 16 do 18,5 Niedowaga Dieta dla Ciebie kliknij
od 18,5 do 25 W normie Dieta dla Ciebie kliknij
od 25 do 30 Nadwaga Dieta dla Ciebie kliknij
od 30 do 35 Otyłość I stopnia Dieta dla Ciebie kliknij
od 35 do 40 Otyłość II stopnia Dieta dla Ciebie kliknij
więcej niż 40 Otyłość III stopnia Dieta dla Ciebie kliknij